X

اخبار

اخبار و رویدادها

چهل گروه تبلیغات آزاد صدای زنده

در پیام رسان تلگرام در این گروه ها به رایگان تبلیغات بفرستید:

❌❌❌❌توجه داشته باشید که در این گروه ها همه افراد از همه قشری آگهی می فرستند و ❌❌❌ ما هیچگونه تضمینی در برابر معاملات شما در این گروه ها نداریم. آگهی های موجود در این گروه نه تایید و نه رد می شوند. خودتان می بایست توجه داشته باشید که بنرهای آگهی این گروه ممکن است از افراد مختلفی باشد که تایید اعتبار و درست یا نادرست بودن همه آگهی های موجود در این گروه ها با شخص شما است.

 

1. https://t.me/joinchat/Hyj-uksGKrUbI0vE_L4erA
2. https://t.me/joinchat/Hyj-ulawF65dpfZGUyrXQQ
3. https://t.me/joinchat/Hyj-uj6hjSz_NV1L9Qnn8A
4. https://t.me/joinchat/Hyj-ulT4QYUZHhcZ9048Ig
5. https://t.me/joinchat/Hyj-ulad3gcy0fLd1oNkEA
6. https://t.me/joinchat/Hyj-ukUuduinnSM_ZmTTXQ
7. https://t.me/joinchat/Hyj-ukuxuwUV4j9wXE07tQ
8. https://t.me/joinchat/Hyj-uk-hDctvdTRQJUJhjQ
9. https://t.me/joinchat/QBwSoEfX3NZKORALwzyGFA
10. https://t.me/joinchat/Hyj-uhArgjPH80eoxuTofA
11. https://t.me/joinchat/Hyj-uhbteOQdAH0qb5A-dQ
12. https://t.me/joinchat/Hyj-ulbjEWPjAdxDprkZQA
13. https://t.me/joinchat/Hyj-ulEFBqd1CpE6FHXf-Q
14. https://t.me/joinchat/Hyj-ulb-NHLVSftBicPOWQ
15. https://t.me/joinchat/Hyj-ukhBo29ErOYOs4gjxw
16. https://t.me/joinchat/Hyj-ulVm70gkShgKBd2vnA
17. https://t.me/joinchat/Hyj-uljTERBt2Y8DVl26dQ
18. https://t.me/joinchat/Hyj-uk4GBrTo5x9hsA923A
19. https://t.me/joinchat/Hyj-ukf0AyNl9Vy7WwmvXg
20. https://t.me/joinchat/Hyj-ukebHvacjh3Leca87g
21. https://t.me/joinchat/Hyj-ulOCESXk2mlAHPr4PQ
22. https://t.me/joinchat/Hyj-ulj03ro7hrCqDVLATQ
23. https://t.me/joinchat/Hyj-ulLM1kRSGxHebDRWOg
24. https://t.me/joinchat/Hyj-ukhFmzAMu-Y-TkGNFg
25. https://t.me/joinchat/Hyj-ulAzrfLaRs57YcOagA
26. https://t.me/joinchat/Hyj-ulGJXbuEVjPBqRSKqg
27. https://t.me/joinchat/Hyj-ukdtKMExsze3YF0BBw
28. https://t.me/joinchat/Hyj-uhERAv20IOp6lJ-CvQ
29. https://t.me/joinchat/Hyj-ukcWsj5q0BQWzTu9Dw
30. https://t.me/joinchat/Hyj-uhMs3z8j0md0tC_FzA
31. https://t.me/joinchat/Hyj-uheLSroWlVw5a3JL3A
32. https://t.me/joinchat/Hyj-ulLs1HXFEY21CdudqA
33. https://t.me/joinchat/Hyj-uhT8qZVJ6-3IskcgmQ
34. https://t.me/joinchat/Hyj-uhaqc-8p7Q7e2H5xdw
35. https://t.me/joinchat/Hyj-uhOCivqGPxiGAT260w
36. https://t.me/joinchat/Hyj-uhRSmDr-NQjPQ3ED5A
37. https://t.me/joinchat/Hyj-uhdPEEP40GLmqDLTYg
38. https://t.me/joinchat/Hyj-uhNxrpxzaicDBbiG5g
39. https://t.me/joinchat/Hyj-uhU0d-Ys1BlquvCiyA
40. https://t.me/joinchat/Hyj-uhda9m5ovKjSdtkcfA

 

❌❌❌❌توجه داشته باشید که در این گروه ها همه افراد از همه قشری آگهی می فرستند و ❌❌❌ ما هیچگونه تضمینی در برابر معاملات شما در این گروه ها نداریم. آگهی های موجود در این گروه نه تایید و نه رد می شوند. خودتان می بایست توجه داشته باشید که بنرهای آگهی این گروه ممکن است از افراد مختلفی باشد که تایید اعتبار و درست یا نادرست بودن همه آگهی های موجود در این گروه ها با شخص شما است.

مطلب قبلی ده گروه تبلیغات آزاد صدای زنده
مطلب بعدی گروه های 41 تا 80 تبلیغات آزاد
چاپ
162 به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دیدگاه خود را درج فرمایید

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن دیدگاه

انتخابگر پوسته

دی ان ان